Om Trygghemtjänst Halland

Hållbar utveckling och långsiktig förvaltning

Bild

Trygghemtjänst är lokalt förankrat i Varberg och har som målsättning att bli marknadsledande på att leverera kvalitativa tjänster inom ramen för personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Vårt engagemang för kvalitet och miljö kan ni läsa mer om under kvalitet och miljö.

 

Vår vision

Trygghemtjänst strävar efter att öka individens valfrihet och möjlighet till självbestämmande. Genom att uppmuntra brukare och patienter till självständighet och oberoende bidrar vi till en ökad trygghet och säkerhet. Vår målsättning är att alla mottagare av våra tjänster skall känna att de erhåller vård och service av hög kvalitet samt att bemötandet är öppet, respektfullt och värdigt.


Tjänster vi erbjuder

Vi erbjuder vårdtagare i Varbergs kommun: Insatser som har beviljats av vårdtagarens kommun. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, instruerade av ssk, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utöver ovan nämda, av kommunen beviljade insatser erbjuder vi även ett brett utbud av tjänster inom ramen för hushållsnära tjänster så som storstädning, fönsterputs, mattpiskning, ledsagning och mycket mer.

 

 

Kontakta oss

Telefon:

0340-779 111

E-post:

info@trygghemtjanst.se

Adress:
Härdgatan 23, 432 32 Varberg

© 2016, Trygghemtjänst Halland AB - Telefon 0340-779 111

Härdgatan 23, Varberg 432 32

Om TryggHemtjänst Kontakta oss

Trygghemtjänst erbjuder städ och hemtjänst till kunder i
halland och kungsbacka med kontor i varberg.