Miljö och kvalitet

Garanterad kvalitet och hållbar utveckling

Bild

 

Kvalitetskontroll

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet. Vår policy för kvalitetssäkrandefungerar som riktlinjer för alla anställda.
Vi eftersträvar att följa kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2000.


Kvalitetspolicy

• Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet

• Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans ochdokumentation.

• Verksamheten utvecklas och förbättras kontinueligt så att vi kan erbjuda våra kunder tryggaoch högkvalitativa tjänster.

• Engagemang och kompetens hos våra medarbetare är grunden för vårt ständigaförbättringsarbetet.


Miljöarbete

Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättratglobalt klimat.
Vi eftersträvar att följa miljöledningsstandarden ISO 14001:2004.


Miljöpolicy 

  • Alltid använda grön EL till drift av datorer, skrivare och annan kontorsutrustning 

  • Alltid erbjuda elektronisk faktura

  • Vi ska överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.

  • Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete

  • Ständigt förbättra vår miljöpolicy samt miljömedvetenhet i val av samarbetsparters ochleverantörer.

 

Kontakta oss

Telefon:

0340-779 111

E-post:

info@trygghemtjanst.se

Adress:
Härdgatan 23, 432 32 Varberg

© 2016, Trygghemtjänst Halland AB - Telefon 0340-779 111

Härdgatan 23, Varberg 432 32

Om TryggHemtjänst Kontakta oss

Trygghemtjänst erbjuder städ och hemtjänst till kunder i
halland och kungsbacka med kontor i varberg.